sábado, 4 de agosto de 2007

24 de AGOSTO, 2007


POETRIX da Esperança

Esperança é fé, é sentimento que não nos abandona em nenhum momento sem ela não poderiamos viver

SONHO AZUL
O poeta tem um lindo sonho
que é ser um famoso escritor
mas disto tudo, eu suponho
que ele ainda sofre por amor.

Este poeta é como o pirilampo
ilumina as noites na pradaria
voa de um lado para outro
não sossega nem durante o dia.


O poeta pirilampo vive lá no Sul
solitário, é sensível, sombriático
tem um charme, é simpático
e vai realizar seu sonho azul...

Voa, voa pirilampo !
(Esta é uma homenagem ao caro poeta

da região do Sul)

EL POPOLA CINIO (Da China Popular)
O Atleta Walter Fontes com a Bandeira do Esperanto na corrida instituida pela Marinha
Kuristo disvastigas Esperanton en Rio-de-Ĵanejro
Esperanto estis disvastigita dum sporta evento en Brazilo. La atleto Walter Fontes partoprenis en la 20-a Mararmea Stratkurado kunportante la Esperantan flagon, kiu okazis la 5-an de aŭgusto/07

23 de Agosto, 2007 - ECONOMIA - CHINAA comissão de Tráfego de Pequim anunciou que, em maio de 2007, a capital chinesa estava com três milhões de automóveis particulares. Isso mostra que a cidade entrou na sociedade automobilística. Desde o ano passado o número de automóveis privados da cidade cresceu com rapidez na razão de 1.000 em um só dia. Quando em 1950 foi fundada a nova China, havia em Pequim, somente 2.300 automóveis civis. Em fevereiro de 1997, o número atingiu um milhão; para isso, foi necessário mais de 40 anos. Passados pouco mais de seis anos, até em Agosto de 2003 o número superou dois milhões. Para multiplicar-se até atingir três milhões, foi preciso somente três anos e nove meses. Esta cifra foi atingida muito mais cedo do que calcularam os especialistas sobre o desenvolvimento da cidade. (extraído da Revista Monato)


EL POPOLA CINIO --- ( Da China Popular)
La 21-a satelito revenigita
Ĉinio amplekse antaŭenpuŝos strategian median taksadon
Inaŭguriĝis en Lhasa la ekspozicio celebre al la 40-a datreveno de fondiĝo de la Tibeta Aŭtonoma Regiono
Finiĝis la komuna milita ekzerco de Ĉinio kaj Rusio
Ĉina Internacia Forumo de Laga Turismo de 2005 en Hangzhou
Blanka libro “Seksa Egaleco kaj Disvolviĝa Stato de Virinoj en Ĉinio”
Unua kontaktiĝo de lokaj organizoj de la Komunista Partio de Ĉinio kaj la Ĉina Kuomintango
Okazis ekzerco de mara blokado de komuna milita ekzerco de Ĉinio kaj Rusio
Projekto pri protekto de Kavernaro Mogao en Dunhuang estas aprobita
Inaŭguriĝo de la 4-a Konferenco de Altrangaj Oficistoj de la Ĉina-Afrika Kunlabora Forumo en Pekino
Sciencistoj de Ĉinio kaj Rusio unuafoje esploris kune sur Bajkalo
Lien Chan dankas Hu Jintao pro lia gratulo
Komuna milita ekzerco de Ĉinio kaj Rusio kun la ĉifro “Paca Misio 2005”
Estos malfacile por Japanio forigi baron en interrilatoj kun najbaraj landoj, se ĝi ne povos alvizaĝi kaj solvi sian problemon
Ĉina Ŝtata Buroo de Historiaj Restaĵoj publikigis atributon por ĉinaj kulturaj heredaĵoj
La plej rapida trajno de Ĉinio komencis funkcii
Usonaj veteranoj rememorigas “Ĝiban Vojon” en la Dua Mondmilito en Ĉinio
Ĉinio oponas proponon intervenantan internajn aferojn de Ĉinio
Ĉinio esperas, ke Japanio plenumos sian promeson per praktikaj agoj
Ceremonio de premiado de la “Internacia Konkurso Verda Stelo pri Infanaj Pentraĵoj, Kaligrafaĵoj kaj Fotografaĵoj” okazigita en Pekino
Hu Jintao vizitis ekspozicion pri la Kontraŭjapana Rezistmilito de la Ĉina Popolo
Inaŭguriĝis “Ekspozicio pri Nankina Amasbuĉado de Japana Agresa Trupo”
Ĉinio gratulas sukcesan revenon de la spaconaveto Malkovro
Scienca ekspedicio de Ĉinio trovis en Orient-Afrika Fendvalo restadejojn de antikva homaro
Naskiĝis la unua ĉina klonita porko el korpa ĉelo
Finiĝis elektado kaj retuŝado de talismano de Olimpikoj de Pekino
Ĉinio mendis 42 aviadilojn Boeing 787 per 5 miliardoj da usonaj dolaroj
La 1-a Simpozio de Usonaj Studentoj pri Ĉinaj Problemoj okazigita en Pekino
La 6-flanka intertraktado paŭzis kaj planis rekomenci post tri semajnoj
Ĉinio lanĉis la 21-an eksperimentan sateliton
Wu Bangguo intervidiĝis kun estro de Usona Parlamento
Ĉinio sukcese invitis la Mondan Tradukistan Kongreson de 2008
Ĉina reprezentanto vokis, ke ĉiuj landoj efike kunlaboru por akceli realigon de la Jarmila Disvolva Celo
La unua japana muzeo pri “konsolistino” lanĉita en Tokio
17 emeritaj generaloj de Taiwan vizitis ĉefteron
La unua strategia dialogo de Ĉinio kaj Usono okazis en Pekino
Inaŭguriĝis en Tokio Fotoekspozicio pri Ĉina-Japana Amikeco
Rememoriga aktivado en Esperanto-Bosko
Usona prezidento Bush intervidiĝis kun ĉina ŝtata konsilanto Tang Jiaxuan


Futbalo en Cinio
La Teamo

POETRIX na NATUREZA
A folhinha verde cintilava ///com pingos de luz prateada./// Sobre ela, gotas de orvalho... /// Elma <>
Unua paĝo >> Esperantujo >> Forumo


Pri la kulturo de Esperanto (I)


de LI SHIJUN

1. Kio estas kulturo?

Kritikante Esperanton, iuj neesperantistoj asertas, ke Esperanto ne havas kulturon. Ĉu prava aŭ falsa estas tiu aserto?

Kio do estas kulturo?

Laŭ La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, kulturo estas: la kolektiva neheredita sciaro (tradicioj, kutimaj ag- kaj pensmanieroj ks), amasigita, konservita kaj transdonita de ĉiu el la diversaj homaj grupoj (etnaj, religiaj, sociaj k.a.) aŭ de la tuta homaro.

La ĉina granda vortaro Ci Hai (Vortmaro) jene ĝin difinas: "Larĝasence, kulturo signifas la sumtuton de la materiaj kaj spiritaj riĉaĵoj kreitaj de la homaro en la socia praktikado en la historio. Mallarĝasence, kulturo estas la sociaj ideologioj kaj la sistemoj kaj organizoj konformaj al ili. Kulturo estas historia fenomeno; ĉiu socio havas sian kulturon konforman al ĝi. Kulturo disvolviĝas sekve de la disvolviĝo de la materia produktado de la socio. Kulturo, kiel socia ideologio, spegulas la politikon kaj ekonomion de certa socio kaj donas fortan influon al ili. En klasa socio, kulturo havas klasecon. Sekve de la estiĝo de nacioj, la kulturo ricevis naciecon kaj sekve la disvolvo de naciaj formoj, formiĝis naciaj tradicioj. La disvolviĝo de kulturo havas historian kontinuecon kaj ĝi baziĝas sur la disvolvo de la historia kontinueco de la disvolviĝo de la materia produktado."

La angla vortaro The New Webster's International Encyclopedia diras: Culture, term for the general way of life of a human society, including ways of thinking, beliefs, customs, language, technology, art, music, literature and traditions. (Kulturo, termino por la ĝenerala maniero de vivo de homa socio, inkluzive de manieroj de pensado, kredoj, kutimoj, lingvo, teknologio, arto, muziko, literaturo kaj tradicioj.)

Laŭ la cititaj difinoj ni povas vidi, ke varias opinioj pri la enhavo de kulturo, tamen ĉiuj ili opinias, ke la lingvoj, artoj, literaturo, folkloro, kutimoj kaj moroj estas esencaj partoj de kulturo. Ĉu Esperanto ne estas lingvo? Ĉu ĝi ne havas literaturon? Ĉu la esperantistaro ne kreis siajn tradiciojn dum la evoluado de la movado?

Ni povas tuj vidi la malĝustecon de la aserto, ke kulturo mankas al Esperanto.

2. La naskiĝo de la kulturo de Esperanto

La 40-paĝa Unua Libro eldonita en 1887 estis la ĝermo de la kulturo de Esperanto, ĉar ĝi ne nur donis la novan specon de lingvo al la publiko, sed ankaŭ pledis por nobla idealo, nome interkompreno, egaleco kaj paca kunvivo de la popoloj de la mondo, por la esperantismo.

Iom esplorinte la historion de Esperanto-movado, ni tuj konstatas, ke estas la idealo de la internacia lingvo, kiu ebligis la vivon kaj kreskon de la movado de Esperanto. D-ro Zamenhof donis brilan ekzemplon en sindediĉo al tiu idealo, kiel li mem konfesis en siaj verkoj. Li verkis La Esperon, la Vojon, la Preĝon sub la Verda Standardo ktp. por stimuli kaj kuraĝigi siajn adeptojn al persista batalo por esperantismo, por interkompreno, frateco, egaleco, mondpaco, por "sankta harmonio", ke la "muroj de miljaroj inter la popoloj dividitaj...dissaltos...per la sankta amo disbatitaj", "la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian", "nia diligenta kolegaro en laboro paca ne laciĝos, ĝis la bela sonĝo de l' homaro, por eterna ben' efektiviĝos".

Imagu al vi la klopodojn de A. Grabowski, A. Michaux, Paul Boulet, Devjatnin, Kabe, E. Privat, Cart, Hodler, Ĥristanof, G. G. Maubain, Dambrowski, Teo Jung, Andreo Che, J. Baghy, K. Kalocsay, Adamson, E. Drezen, Nekrasov, Varankin, Waringhien, I. Dratwer, R. Schwarts, Einstein, E. Lanti, I. Lapenna, Cai Yuanpei, Wan Ken, Hujucz, Bakin, Ĵelezo, Chen Yuan, S. J. Zee, Wang Luyan kaj multaj aliaj pioniroj, kiuj verkis, tradukis, propagandis Esperanton kaj akcelis la movadon por la juna lingvo. Per kio oni povus nomi iliajn aktivadojn, se ne per kulturo? Esperanto mem ja estas kultura movado, kaj ĉiuj partoprenantoj de la afero estas ĝiaj kulturaj laborantoj.

TREEGE APLAÜDINDA ! MI APLAÚDAS KAJ GRATULAS TIUN, KIU VERKIS TIUN ARTIKOLON !Ho, Sro Li Shijun, mi gratulegas vin ! Sanon, Pacon kaj Sekurecon mi volas, ke vi vivu multaj kaj multaj jaroj apogante ESPERANTON !
Elma do Nascimento - Instruistino pri Esperanto en KKE.

ZAMENHOF :

Z íngaro da palavra, és tu, Lázaro Luiz,
A vida toda dedicada a uma língua fraterna
M esmo diante de tantas dificuldades
E rguestes a Torre da Esperança
N os contrastes da Babel sem segurança.
H oje contemplamos com a maior facilidade
O uvindo, lendo, cantando e vendo,
F alando Esperanto em pé de igualdade!

DUAS GRANDES VIDAS


ALBRECHT DÜRER -- Pelos idos do Século XV, em uma minúscula vila perto de Nuremberg, viveu uma família com dezoito crianças. Dezoito!Para manter comida sobre a mesa para toda esta multidão, o pai, um ourives de profissão, trabalhava 18 horas diárias em seu comércio e algum outro servicinho que encontrasse na vizinhança. Apesar da condição aparentemente impossível, duas crianças mais velhas tinham um sonho. Ambos queriam perseguir seu talento para a Arte, mas sabiam perfeitamente que seu pai nunca teria condição financeira para mandar qualquer um a Nuremberg, estudar na Academia. Depois de muitas discussões durante a noite, os dois meninos decidiram fazer um pacto. Lançaram uma moeda. O perdedor iria trabalhar nas minas e, com seu salário, bancaria o irmão, enquanto estivesse na Academia. Então quando o irmão ganhador terminasse os estudos, após quatro anos, bancaria o outro irmão na Academia, com a venda de sua arte ou, se necessário, trabalhando nas minas. Lançaram essa moeda numa manhã de domingo. Albrecht Durer ganhou o lance e foi para Nuremberg. Albert foi trabalhar nas perigosas minas e, pelos quatro anos seguidos, financiou seu irmão, cujo trabalho na Academia foi um sucesso imediato. A arte de Albrecht superava, em muito, a maioria de seus professores, e tão logo se formou, já ganhava consideráveis comissões por seus trabalhos. Quando o artista voltou à sua vila, a família fez uma festa em seu gramado, para comemorar o retorno triunfante de Albrecht. Após uma refeição farta e memorável, com músicas e risos, Albrecht levantou-se de sua posição na cabeceira da mesa para propor um brinde a seu amado irmão, Albert, pelos anos de sacrifício que tinha permitido a Albrecht, realizar seu sonho.Suas palavras foram: ---E agora, Albert, meu irmão adorado,, agora é sua vez. Agora você pode ir a Nuremberg perseguir o seu sonho, e eu cuidarei de você. Todas as cabeças giraram em ansiosa expectativa para a extremidade oposta da mesa onde Albert se sentou. Lágrimas umedeceram sua´pálida face. Finalmente, Albert se levantou, limpou as teimosas lágrimas e, pousando um olhar por toda a volta da mesa e disse: -- Não, meu irmão! Eu não posso ir a Nuremberg. É muito tarde para mim. Veja o que quatro anos nas minas fizeram com as minhas mãos! Os ossos de cada dedo foram despedaçados pelo menos uma vez, e ultimamente tenho sofrido de artrite. Com minha mão direita mal consigo segurar um copo para retornar seu brinde, muito menos conseguiria traçar linhas delicadas no papel e na tela, com pena ou pincel. Não, meu irmão, para mim é muito tarde! Mais de 400 anos se passaramAgora centenas de obras de Albrecht Durer estão expostas pelos grandes museus do mundo. E, provavelmente, lhe é familiar, tanto quanto para a maioria de pessoas, apenas um trabalho de Albrecht Durer e talvez, você tenha uma reprodução em sua casa ou no escritório. Um dia, por respeitável admiração a Albert , por tudo que tinha sacrificado, Albrecht detalhadamente desenhou as maltratadas mãos de seu irmão com as palmas juntase os finos dedos voltados para o céu. Chamou essa obra " Mãos em Oração" e o mundo inteiro abriu seus corações para esta grande obra prima. Na próxima vez que você estiver à frente de uma cópia dessa criação tocante, dê-lhe um segundo olhar. Deixe-a ser o seu lembrete, que você precisa de alguém e que ninguém, ninguém mesmo, consegue se realizar sozinho, Lembre-se de agradecer sinceramente a todos aqueles que lhe ajudaram a chegar onde você está!Este artigo foi-nos enviado por France Gracette
ALBRECHT DÜRER Pelos idos do Século XV, em uma minúscula vila perto de Nuremberg, viveu uma família com dezoito crianças. Dezoito!Para manter comida sobre a mesa para toda esta multidão, o pai, um ourives de profissão, trabalhava 18 horas diárias em seu comércio e algum outro servicinho que encontrasse na vizinhança. Apesar da condição aparentemente impossível, duas crianças mais velhas tinham um sonho. Ambos queriam perseguir seu talento para a Arte, mas sabiam perfeitamente que seu pai nunca teria condição financeira para mandar qualquer um a Nuremberg, estudar na Academia. Depois de muitas discussões durante a noite, os dois meninos decidiram fazer um pacto. Lançaram uma moeda. O perdedor iria trabalhar nas minas e, com seu salário, bancaria o irmão, enquanto estivesse na Academia. Então quando o irmão ganhador terminasse os estudos, após quatro anos, bancaria o outro irmão na Academia, com a venda de sua arte ou, se necessário, trabalhando nas minas. Lançaram essa moeda numa manhã de domingo. Albrecht Durer ganhou o lance e foi para Nuremberg. Albert foi trabalhar nas perigosas minas e, pelos quatro anos seguidos, financiou seu irmão, cujo trabalho na Academia foi um sucesso imediato. A arte de Albrecht superava, em muito, a maioria de seus professores, e tão logo se formou, já ganhava consideráveis comissões por seus trabalhos. Quando o artista voltou à sua vila, a família fez uma festa em seu gramado, para comemorar o retorno triunfante de Albrecht. Após uma refeição farta e memorável, com músicas e risos, Albrecht levantou-se de sua posição na cabeceira da mesa para propor um brinde a seu amado irmão, Albert, pelos anos de sacrifício que tinha permitido a Albrecht, realizar seu sonho.Suas palavras foram: ---E agora, Albert, meu irmão adorado,, agora é sua vez. Agora você pode ir a Nuremberg perseguir o seu sonho, e eu cuidarei de você. Todas as cabeças giraram em ansiosa expectativa para a extremidade oposta da mesa onde Albert se sentou. Lágrimas umedeceram sua´pálida face. Finalmente, Albert se levantou, limpou as teimosas lágrimas e, pousando um olhar por toda a volta da mesa e disse: -- Não, meu irmão! Eu não posso ir a Nuremberg. É muito tarde para mim. Veja o que quatro anos nas minas fizeram com as minhas mãos! Os ossos de cada dedo foram despedaçados pelo menos uma vez, e ultimamente tenho sofrido de artrite. Com minha mão direita mal consigo segurar um copo para retornar seu brinde, muito menos conseguiria traçar linhas delicadas no papel e na tela, com pena ou pincel. Não, meu irmão, para mim é muito tarde! Mais de 400 anos se passaramAgora centenas de obras de Albrecht Durer estão expostas pelos grandes museus do mundo. E, provavelmente, lhe é familiar, tanto quanto para a maioria de pessoas, apenas um trabalho de Albrecht Durer e talvez, você tenha uma reprodução em sua casa ou no escritório. Um dia, por respeitável admiração a Albert , por tudo que tinha sacrificado, Albrecht detalhadamente desenhou as maltratadas mãos de seu irmão com as palmas juntase os finos dedos voltados para o céu. Chamou essa obra " Mãos em Oração" e o mundo inteiro abriu seus corações para esta grande obra prima. Na próxima vez que você estiver à frente de uma cópia dessa criação tocante, dê-lhe um segundo olhar. Deixe-a ser o seu lembrete, que você precisa de alguém e que ninguém, ninguém mesmo, consegue se realizar sozinho, Lembre-se de agradecer sinceramente a todos aqueles que lhe ajudaram a chegar onde você está!
Este artigo foi-nos enviado por France Gracette
CRÔNICA DE VIAGENS = Parte 1
Viena, Cidade dos Sonhos*** Minha segunda viagem à Europa foi para participar do 77* Congresso Universal de Esperanto, dez anos após a minha primeira estadia nesse continente e que se realizou na bela cidade de Viena, capital da Áustria, em 1992.*** Saí do Rio de Janeiro pela Vasp, direto a São Paulo, onde passei para um avião da Air France, que vinha de Santiago do Chile, já repleto de passageiros, entre eles alguns árabes. Em S.Paulo embarcaram alguns passageiros, completando os lugares restantes. Mas... que diferença do avião supersônico da Ibéria, grande, largo, confortável, para esse apertado aparelho, estreito, cheio, comida não tão boa quanto o do Jumbo 747! Mas, que remédio! O Jumbo se aposentara e não era mais usado, pelo menos, foi a informação que tive.*** De São Paulo, o avião foi direto para Paris, em 10 horas e onde tive que esperar três horas para seguir em outro avião menor para Viena. Essa viagem demorou umas duas horas e quinze minutos. Aí, conheci um esperantista, pessoa muito conhecida na França e Áustria, Sr. Bernard e esposa. O Sr. Bernard fazia diariamente essas viagens por motivos comerciais, entre Paris e Viena. O avião só sai depois que ele chega, mesmo se chegar atrasado. Conversamos em Esperanto até o momento de desembarcarmos em Viena. Eu segui de taxi para o Hotel, já programado antes, aqui no Brasil, com desconto para os participantes membros da Associação Universal de Esperanto, com sede em Rotterdam, Holanda.*** Eu já sabia que iria ficar com uma senhora alemã, que eu ainda não conhecia.... Chegando ao hotel, fui instalada num apartamento pequeno, com duas camas de solteiro, muito próximas uma da outra. Não havia muito espaço, além do banheiro e ducha com agua quente e fria. A água da pia era muito gelada, apesar do calor abafado de Viena (os congressos são sempre no verão, na Europa e no Brasil, no inverno, em julho, época de férias).Uma janela dava para os fundos sobre o casario antigo e onde se viam pombos arrulhando durante o dia até o anoitecer, dentro do silêncio e da calma desse ambiente, o que me dava uma nostalgia da infância, no interior, em minha cidade natal, Valença, RJ.Pois bem! A senhora alemã não conseguiu se entender comigo, pois foi ao Congresso sem saber falar Esperanto, só falava alemão! Parece que ficou chateada, arrumou as malas e foi embora. Que alívio! Afinal eu não a conhecia e além do mais, o lugar era muito estreito para respirarmos o mesmo ar... Foi quando recebi um telefonema do Sr. Dobryzinski (não sei se o nome está correto) polonês, que foi um dos diretores da UEA-Universala Esperanto-Asocio, alguns anos atrás, dizendo que eu me transferisse depressa para outro hotel, senão eu iria pagar a diferença a mais, ficaria mais caro para mim, sem a acompanhante. Eu relutei em sair, mas, depois o Sr. Stefan Maul, redator da Revista Monato (mês) me auxiliou na transferência para outro hotel, mais barato. O Stefan fala português, além do alemão e do Esperanto. Sua esposa austríaca estudou num colégio de freiras no sul do Brasil durante alguns anos. Moram em Augsburg, na Alemanha. Fiquei muito agradecida a eles e me instalei, não sei como, não me lembro do outro hotel, mas próximo do outro. Só me lembro do restaurante do primeiro hotel, que era grande, a comida era com o mínimo de tempero ou nenhum, laranjada forte, feita com casca e tudo, numa máquina de espremer industrial. Os doces feitos com pouco açucar, acho que de beterraba ou adoçantes. Bem, nos programas dos congressos, somos aconselhados a respeitar os costumes das outras nações, sua tradição e sua alimentação e não criticá-los. Se não gostamos de uma coisa, escolhemos outra ou procuremos experimentar, se não gostarmos, comemos outra coisa. Ainda bem , que eu não faço tais distinção! Como para viver e não vivo para comer... Como frutas, legumes, massas leves, ou bebo água mineral, cerveja ou vinho, do bom. Muitas vezes passei toda a viagem comendo sanduíche de pão (uma bisnaga inteira) com queijo e frios... que me sairam muito bem ao gosto, isso na França e em Salzburg, na primeira viagem que fiz, em1982.Encontramo-nos com muitos conhecidos da caravana do Rio, de S.Paulo e de outros estados brasileiros, além dos nossos correspondentes europeus, dentre eles, os poloneses, que foram ao Congresso, e foi uma festa! No grande Salão de Recepção do Palácio das Convenções, em Viena, a alegria e movimento era imensa! Afinal, participaram só entre os inscritos, 3.033 congressistas, além de visitantes não-esperantistas, que lotou todo o grande auditório na solenidade de abertura do Congresso. Surpresa e alegria, ao encontrar com a Kanai Hirouse, japonesa que esteve no Brasil, anteriormente, grávida, com o marido que viera à serviço. Kanai falava esperanto corretamente, melhor do que eu, já nessa época, quando nos conhecemos, mas só depois de 16 anos fomos nos encontrar em Viena, já com a filha mocinha de 16 anos de idade, a qual fui apresentada logo depois. Kanai ria de satisfação pelo nosso encontro! Depois conheci a Stanistava Tirkiel, polonesa, que se tornou minha correspondente, convidou-me para ir com ela à Polônia, mas eu, não pude aceitar, pois viajei com o dinheiro suficiente para 15 dias, 8 do congresso e o restante para visitar toda a cidade, além do que, a minha mala com rodinhas, tinha um fecho-eclair que arrebentou e tive que viajar de volta com ela aberta, segurando, apenas, com umas tiras, faixas que uso sempre em viagens. O Congresso foi uma beleza e um sucesso! Tivemos boas apresentações de artistas esperantistas e outros famosos, como o pianista italiano, não me lembro agora o nome dele. um jovem que foi muito aplaudido no Teatro e que tem muita fama. A Neide Barros Rego, nossa grande declamadora, hoje também, cantora de voz lírica. recebeu um prêmio por sua interpretação do poema de Zamenhof, "La Vojo" (O caminho) muito aplaudida, e vejam só, ela ainda não tinha estudado Esperanto, mas declamou nesse idioma como se já o conhecesse! Hoje, Neide não só fala Esperanto, escreve e o ensina, além de dar aulas de declamação e representação teatrais, lá em Icaraí, Niterói! Para não ficar muito extensa essa narrativa, deixarei para o segundo e último relato dessa maravilhosa viagem e estadia em Viena, cidade das valsas e encantadora! <><><> II-a e ultima parte<><><>
<><><> Em Viena, no Salão do Almoço, nos sentamos junto à mesas redondas para oito lugares, ou mais, muito bem ornamentadas com flores, onde bebemos vinho em taças de cristais, talheres, tudo refinado, e ao som da Orquestra Vienense, que, mais tarde, no Salão de Baile, dançamos valsas, eu com o meu par, major Robson Mattos (hoje, coronel), nosso amigo esperantista do Rio de Janeiro. Fizemos sucesso! Rodopiamos pelo salão e as pessoas pararam para nos verem dançar. Até hoje, quando encontro com o Sr. Dobryzinski ele menciona esse fato. Depois a Orquestra Filarmônica de Viena, tocou o samba de Ary Barroso, Aquarela do Brasil, que não deu para sambar muito, por ser finamente orquestrado. *** Fizemos excursão ao Palácio que era um mosteiro,onde viveu Elizabeth, Imperatriz da Áustria, apelidade Sissi. Apreciamos todo o mobiliário antigo da época, com seus espelhos de cristais, muitas gravuras e pinturas no teto, belíssimas, que apreciávamos olhando no espelho de cristal puríssimo do balcão exposto no centro do salão, para que não cansássemos o pescoço, olhando para cima, por muito tempo. Depois de outras visitas a monumentos, voltamos para o Palácio das Convenções de Viena, onde assistimos as palestras finais e encerramento do Congresso, após sete dias, quando os congressistas se retiraram para seus países ou para viagens turísticas, como alguns fizeram até a Itália, França etc...Fiquei somente eu (pois viajei sozinha, com bilhete para somente 15 dias, que a Agência avisou, que se eu voltasse antes do tempo, teria que pagar multa em dólares) e por causa disso, fiquei mais uma semana pagando hotel.. Aproveitei para visitar uma das igrejas mais antigas, onde assisti por mais de uma hora, o senhor tocando no gigantesco órgão,belíssima música sacra. Depois saí e fui procurar o Museu Nacional nas proximidades da Igreja em frente a praça, que tem uma secção do Esperanto, onde são depositados livros e revistas que relatam a história do movimento esperantista mundial.*** Resolvi pegar um bonde, fechado, que me levou até Lintz, cidade, embora para mim, seria como um bairro, pela pouca distância percorrida, desci em frente a um prédio monumental, todo branco, no centro de um grande parque arborizado e florido, que constatei depois, ser Hospital. Entrei no parque para apreciar as diversas estátuas, completamente diferentes das costumeiras. Eram reproduções de seres doentes e em uma delas, podia-se olhar pelo visor, via-se o interior do corpo, mostrando os órgãos por dentro. Lembro-me da estátua de uma jovem, grande, alta, parecendo se inclinar para a frente, com os sapatos bem feitos pelo artista. Senti fome e fui almoçar num pequeno restaurante na entrada dos jardins do Hospital, onde comi uma fritada sem gordura, depois andei um pouco e deparei com o busto de Zamenhof numa pequena praça, perto do ponto onde pequei o bonde de volta para Viena. Continuei explorando os monumentos, entre eles, ruinas romanas, que se encontram em diversos países da Europa. Visitei outras igrejas, passei pelas praças mais movimentadas, fui ao banco trocar moedas e peguei o trem do Metrô, diversas vezes, indo e voltando para apreciar a extensa e larga avenida, na qual se viam muitas estátuas sendo pintadas de dourado, brilhando ao sol, como ouro.*** Devo dizer que viajei no Metrô, algumas vezes sem pagar, porque tudo era escrito em alemão e eu fiquei com medo de perder dinheiro, já o havia perdido nos telefones do hotel, o que me pareceu uma armadilha para engulí-las sem retorno. O Prefeito nessa época, era um esperantista que facilitou-nos os transportes durante o Congresso. Mas, fora do Congresso,já teríamos que pagar passagem. Além do mais, o meu correspondente austríaco, o Ernest Quietensky, havia viajado com a família para aproveitar as férias dos filhos. Ele foi um dos que trabalharam muito na Recepção para atender os congressistas. De maneira que eu fiquei sem guia. Mas, mesmo assim, aproveitei bastante os passeios pela cidade de Viena com seus restaurantes confortãveis, com mesinhas ao longo das calçadas. Foi num desses restaurantes, onde havia muitos estudantes, que comi a melhor pizza, a pizza Margherita, que foi criada em homenagem à rainha, na Itália. A cerveja Kaiser de lá me saiu melhor do que aqui, servida numa tulipa grande como se usa lá. O garção era japonês, mas falava italiano e alemão. Aliás, em uma bomboniere, fui atendida por uma japonesa que falava diversos idiomas, inclusive espanhol. O patrão,ou marido,só falava inglês. Durante a guerra, muitos ingleses e americanos permaneceram na Áustria, e lá constituiram famílias. Por isso, há um teatro, próximo ao hotel onde me hospedei, que representava peças em inglês, pelo menos, o nome do teatro está escrito em inglês. Mas o povo, em sua maioria não fala a língua inglesa, ou fala mal. Tanto que, uns jovens americanos me perguntaram se eu falava inglês, pois desejavam informações. Então eu ensinei-lhes por meio de mímica e apontei para o hotel, onde deveriam pedir informações, pois lá se fala francês, inglês e espanhol. Eles agradeceram e foram em direção ao hotel. Poderia falar muito sobre Viena, do cinema ao ar livre, das barraquinhas de petiscos, artesanatos que existem em todos os países,como aqui também. dos espetáculos de valsa no centro do Parque, dançarinos vestidos à rigor, ao som de uma bela orquestra. Mas, pouco pude apreciar, pois às 9 horas da noite começava a fazer frio, chuviscar e ventava muito.E para voltar para o hotel, eu tnha que andar por ruas desertas. Preferi, então, ir dormir e pegar no dia seguinte, o trem do Metrô para apreciar a beleza dos palácios de diversas origens,romana, espanhola, austríaca etc.*** Em Viena existe trem subterrâneo que passa por baixo do Rio Danúbio. Outro que passa por cima do Rio e o trem de superfície, E notei que os trens correm dia e noite, sábados e domingos. mesmo vazios. Só que não têm ar condicionado como aqui. É um abafamento, no verão! Mas o Metrõ é a condução mais barata para operários e estudantes. E os jovens entram com suas bicicletas nos vagões, e temos que esperar sairem primeiro, para depois sairmos também. Há, ao longo das praças e avenidas, ciclovias bem pavimentadas, contornadas por canteiros e bancos para descanso dos passantes,Os bondes param em todos os pontos, mesmo se não fizer sinal. Acho até que nem se usa isso lá. Os motorneiros (como eram chamados aqui os que dirigiam bondes) esperam a gente saltar com calma, principalmente os idosos. Na rua, muitos choferes param para nos deixar atravessá-la. Pelo menos, comigo aconteceu isso, em 1992! Atualmente, não sei dizer o que acontece por lá, a não ser uma carta do Ernst, informando anos depois, que os nazistas puseram bombas no carro, onde viajavam quatro ciganos , embora a polícia dissesse que foram os próprios ciganos que fizeram isso. Não dá prá acreditar mesmo! E sabemos que os ciganos sempre foram perseguidos não só na Áustria, como também em outros países da Europa!*** Para terminar direi que viajei de volta para Paris,onde, ao chegar, perdi o avião que me traria de volta ao Brasil. Arranjaram-me um hotel próximo ao Aeroporto Charles De Gaulle, onde só à noitinha do dia seguinte, consegui pegar avião da Air France para S.Paulo e depois para o Rio de Janeiro, conquanto tive que procurar por minha bagagem que chegou antes. E finalmente, meu cunhado chegou de carro, para me apanhar no Aeroporto, de onde, graças a Deus, retornei ao meu lar! --Elma do Nascimento - Rio, RJ --